BASKETBOL OYNAMAK BOY UZATIR MI ?

blog yazısı ekle !

BASKETBOL OYNAMAK BOY UZATIR MI ?

Günümüzde popülerliği hayli artan ve artık ciddi bir kitlesel spor dalı haline gelen basketbol, gerçekten çocuklarda olumlu yönde fiziki gelişimi ve boy uzamasını etkiler mi? Bu spor dalı ile ilgili olarak en çok merak edilen sorunun cevabı ve bilimsel dayanak noktaları nelerdir? Gelişme çağındaki çocuklarını basketbola yönlendirmek isteyen ebeveynler nasıl bir yol izlemelidirler?

Ankara'da Basketbol Okulları için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Basketbol Okulları


Bu sorular, sağlıklı birey standartlarının gelişmesi ve sporun olumlu etkilerine yönelik farkındalığın artması sonucunda, özellikle dala ilgisi olan çocukların ebeveynleri tarafından en merak edilen konuların başında gelmektedir. Gerçekten de, gittikçe yaygınlaşan basketbol okulları, medyadan kolaylıkla takip edilebilen profesyonel karşılaşmalar ve popüler bir sosyal faaliyet olarak basketbol, boy uzatmak için ideal bir yöntem olarak ünlenmiştir. Konuyu birçok farklı yönden ele almak, konu hakkındaki farklı görüşlerin temelindeki kanıtlarını incelemek ve en doğru cevaba ulaşmak için çok önemli hususları tekrarlamakta fayda var.

Basketbol ve Boy Uzunluğu İlişkisi

Profesyonel basketbolcuların, ortalamanın oldukça üzerinde boya sahip olmaları, genellikle sporun kendisi ile ilişkilendirilmektedir. Hatta önceki dönemlerde, görüşlerin iki zıt kutba ayrıldığı dahi söylenebilir. Uzun boylu kişiler mi basketbol oynar yoksa basketbol oynayan kişiler mi uzar? Gittikçe önem kazanan bilimsel araştırmalar ışığında artık ilk görüş oldukça zayıflamıştır. Bunun yerini, doğru bir şekilde desteklendiği takdirde, hem genetik hem de çevresel etkenlere bağlı olarak, düzenli antrenmanların boy uzaması üzerinde bir söz sahibi olduğu düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır.

Elbette sadece basketbol topu ile haşır neşir olarak ya da yalnızca zıplamak yoluyla boyu herhangi bir şekilde uzatmak, fiziksel kondisyonu gerektiği şekilde güçlendirmek mümkün değildir. Doğru bir beslenme şekli, uzun bir döneme yayılmış düzenli antrenmanlar ve mutlaka ehil kişilerin kontrolü altında gerçekleştirilen her spor faaliyetinde olduğu gibi, burada da en önemli fayda, sağlık adına beklenmektedir. Ancak bu sporu, tüm diğerleri arasında dikkat çekici kılan en önemli özellik, neredeyse tüm profesyonel oyuncuların oldukça uzun bir boy ortalamasına sahip olmalarıdır. O halde, bu gelişimin dinamiklerini en doğru şekilde incelemek gerekir.

Boy Uzaması Nelere Bağlıdır?

Kişilerin diğer çoğu fiziksel özelliklerinde olduğu gibi boyları konusunda da, en fazla etki genetik faktörlere aittir. Büyüme çağından itibaren, bir kişinin ulaşabileceği maksimum boy, bünyesinde bulunan genetik kodların izin verdiği aralık dahilinde olacaktır. Ancak fiziksel aktivitelerin etkisi tam da burada ortaya çıkmaktadır. Yayımlanan bilimsel içerikli makalelerde ve araştırma yazılarında dikkate alınan en önemli hareket noktaları, bu bilgiler ışığında kısaca özetlenebilir.

Basketbolun boy uzamasına etkisinin aksi yönünde beklentiler içeren farklı spor aktiviteleri de mevcuttur. Genellikle halter, güreş ya da vücut geliştirme gibi ağırlıkla ilişkili sporları çalışan kişilerin boylarının, diğer branşlardakilere oranla biraz daha düşük bir ortalamaya sahip olduğu bilinmektedir. Bugün, adı geçen sporların, kemiklerde bulunan ve büyüme plakları olarak isimlendirilen yapıların baskılanmasına yol açarak, sporcunun boyunu olumsuz yönde etkilediği fikri akademik çevrelerde de sıklıkla dile getirilen bir olgudur. Elbette bu alanların da, doğası gereği sahip olunması gereken fiziksel özellikleri bu şekildedir.

Ancak, bu aktiviteyle birlikte, voleybol ve esnekliğe dayanan diğer bazı bireysel sporların kemik ve kas gelişimini disipline ederek, bu sistemler üzerinde yukarı yönlü bir etkisi olduğu da doğrudur. Hatta bazı yurt dışı kaynaklı araştırmalarda, voleybolcular ile basketbolcular uzun süreler boyunca izlenmiş ve net bir şekilde basketbolcuların boylarının ve vücut ağırlıklarının, voleybolculara nazaran daha fazla artış gösterdiği kayıtlara geçirilmiştir.

Çünkü kemiklerde bulunan büyüme plakları adlı bu kıkırdak yapılar, açma-germe hareketlerine yaygın olarak yer verilen, sıçramaya dayalı temel egzersizlerin bolca bulunduğu ve aynı zamanda beslenmeden uyku düzenine kadar büyük bir disiplini gerektiren, bu sportif faaliyetin yardımı ile daha hızlı bir gelişim gösterebilirler. Elbette genetik etkilerin kontrolü altında olmak üzere, uzun bir dönem basketbol oynayan bir sporcu ulaşabileceği maksimum boy miktarını yakalamış olacaktır. Aynı zamanda bu branşta, özellikle gereksiz kaloriden uzak, proteince zengin beslenme programı ve antrenmanlar açısından önem taşıyan uyku düzeni gibi tüm çevresel etkenlerin, boy başta olmak üzere kilo kontrolü, dayanıklılık, nefes kapasitesi gibi tüm diğer sağlık parametrelerinde gerçekten çok önemli bir yeri vardır.

Ayrıca sıçrama hareketleri sonucunda, kemik doku ve kas sistemlerine giden oksijen miktarı artmakta; bağ doku ile iskelet sisteminin fiziksel gücü dikkate değer şekilde yükselmekte; vücut ağırlığından kaynaklanan ve yerçekimi dolayısıyla aşağı yönlü tesir eden baskının azalmasıyla da hücreler arasındaki mesafe genişleyerek, bu kısımlarda yeni hücre ve doku oluşumlarına rastlanabilmektedir. Bu şekli ile ana hatlar ele alınırsa, basketbol boy uzatır gibi genel bir çıkarımın kabul görmesinin nedenleri daha doğru şekilde anlaşılabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Boy uzaması için, proteinden, kalsiyumdan, vitaminlerden zengin beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli alışkanlıkların yer edindiği bir hayat düzeni çok önemlidir. Bunun yanında, uzun egzersiz saatleri boyunca fiziksel özellikler sürekli olarak kullanımda kalacağından, vücut direncinin de belli bir standartta tutulması gerekliliği önemli bir ölçüttür.

Bilinçsiz şekilde girişilecek bir spor aktivitesi, kişiye yarardan çok zarar getirebilir ve hatta kalıcı sakatlanmalara kadar dayanan ciddi sonuçlar doğurabilir. Basketbol sporunun boy uzatmasını beklerken, tamiri mümkün olmayan sağlık problemleri ile karşılaşmak kesinlikle sakınılması gereken bir durumdur. Tüm diğer sporlarda olduğu gibi, özellikle gelişme çağındaki gençlerin böylesi üst düzey teknikler ve çalışma gerektiren bir alanda, mutlaka profesyonel bir yardım almaları ve bilinçli bir kontrol altında gözlemlenmeleri gerekmektedir. Bunun için, en doğru başvuru adresi ise, kaliteli eğitim veren genel spor ya da basketbol okullarıdır.

" Basketbol boy uzatır." iddiasını tutturabilmek için, mutlaka ve mutlaka diğer şartların da en doğru şekilde yerine getirilmesi ve bu spora gönül verecek çocukların en doğru yaşta ve en iyi şartlar altında çalışmaya başlamaları sağlanmalıdır. Konunun başında belirtilen iki farklı öneriyi geniş bir çerçevede değerlendirmek gerekir. Bu zorlu oyunun doğası gereği, fiziksel ölçüler oldukça önemli bir etken olduğu için, uzun boylu kişiler basketbol sporunu daha sıklıkla tercih etmektedirler; ayrıca diğer bazı spor dalları ile karşılaştırıldığında, basketbol oynayarak boy uzatmak ya da en azından uzama sürecini doğru bir şekilde yönetmenin, diğer önemli etkenlerin de yardımı ile bir bakıma mümkün olduğu sonucuna varılabilir.